Hållbarhet

Ett ansvarsfullt företagande är en förutsättning för att uppnå långsiktig lönsamhet. Hufvudstaden strävar mot en hållbar utveckling med hänsyn till såväl ekonomiska som miljömässiga och sociala faktorer.

Hållbarhetsarbetet inom Hufvudstaden utgår från våra strategier och värderingar. Vårt arbete handlar om att ta långsiktigt ansvar, både vad gäller den ekonomiska utvecklingen som för de miljömässiga och de sociala frågorna. Detta skapar goda förutsättningar att uppnå våra hållbarhetsmål kring bland annat materialval samt åtgärder som sänker vår energianvändning.

Tillsammans med Stockholms och Göteborgs stad arbetar vi aktivt med frågor kring stadsutvecklingen i vår närmiljö. Genom att vi är en av de större fastighetsägarna finns också möjlighet att påverka branschen i hållbarhetsfrågor genom att medverka aktivt i olika organisationer och föreningar. 

Vårt miljöarbete är även analyserat och godkänt för investering i Swedbank Roburs hållbarhetsfonder.