Bokslutskommuniké 2019

Den 13:e februari 2020 släpps Hufvudstadens bokslutskommuniké för 2019.