Största aktieägarna

Den största ägaren var vid 2017 års slut L E Lundbergföretagen AB med 45,3 procent av totalt antal utestående aktier och 88,1 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 6,7 procent av antalet utestående aktier och 1,4 procent av rösterna.

 

  Serie A,
antal aktier
Serie C,
antal aktier
Totalt
antal aktier
Utestående aktier, %
Kapital       Röster
Emitterade aktier, %
Kapital      Röster
L E Lundbergföretagen 85 200 000 8 177 680 93 377 680 45,3 88,1 44,2 87,6
State Street Bank
and Trust
13 907 879 0 13 907 879 6,7 1,4 6,6 1,4
SEB Fonder 8 798 532 0 8 798 532 4,3 0,9 4,2 0,9
JP Morgan Fonder 7 892 735 0 7 892 735 3,8 0,8 3,7 0,8
Citi Bank 7 126 391 0 7 126 391 3,5 0,7 3,4 0,7
AMF Fonder 5 636 277 0 5 636 277 2,7 0,5

2,6

0,5
BNP Paribas 4 405 319 0 4 405 319 2,1 0,4 2,1 0,4
NTC Wealth 4 166 677 0 4 166 677 2,0 0,4 2,0 0,4
AFA Försäkring 3 288 220 0 3 288 220 1,6 0,3 1,5 0,3
Övriga aktieägare  57 568 839 97 384 57 666 223 28,0 6,5 27,3

6,5

Utestående aktier  197 990 869 8 275 064 206 265 933 100,0 100,0 97,6 99,5
Hufvudstaden  5 006 000   5 006 000     2,4 0,5
Samtliga emitterade
aktier
202 996 869 8 275 064 211 271 933     100,0 100,0
Röstetal
(exkl eget innehav)
197 990 869 827 506 400 1 025 497 269        
Röstetal
(inkl eget innehav)
202 996 869 827 506 400 1 030 503 269

 

Källa: Euroclear Sweden