Största aktieägarna

Den största ägaren var vid 2016 års slut L E Lundbergföretagen AB med 45,3 procent av totalt antal utestående aktier och 88,1 procent av rösterna. Näst störst var State Street Bank and Trust med 7,0 procent av antalet utestående aktier och 1,4 procent av rösterna.

 

  Serie A,
antal aktier
Serie C,
antal aktier
Totalt
antal aktier
Utestående aktier, %
Kapital         Röster
Emitterade aktier, %
Kapital         Röster
L E Lundbergföretagen 85 200 000 8 177 680 93 377 680 45,3 88,1 44,2 87,6
State Street Bank
and Trust
14 445 030 0 14 445 030 7,0 1,4 6,8 1,4
Citi Bank 10 415 707 0 10 415 707 5,0 1,0 4,9 1,0
JP Morgan Fonder 7 282 533 0 7 282 533 3,5 0,7

3,5

0,7
NTC Wealth 5 859 404 0 5 859 404 2,8 0,6 2,8 0,6
SEB Fonder 4 742 016 0 4 742 016 2,3 0,5 2,2 0,5
Carnegie fonder 3 430 912 0 3 430 912 1,7 0,3 1,6 0,3
BNP Paribas 3 344 076 0 3 344 076 1,6 0,3 1,6 0,3
AFA Försökring 3 032 637 0 3 032 637 1,5 0,3 1,4 0,3
Övriga aktieägare  60 238 554 97 384 60 335 938 29,3 6,8 28,6

6,8

Utestående aktier  197 990 869 8 275 064 206 265 933 100,0 100,0 97,6 99,5
Hufvudstaden  5 006 000   5 006 000     2,4 0,5
Samtliga emitterade
aktier
202 996 869 8 275 064 211 271 933     100,0 100,0
Röstetal
(exkl eget innehav)
197 990 869 827 506 400 1 025 497 269        
Röstetal
(inkl eget innehav)
202 996 869 827 506 400 1 030 503 269

 

Källa: Euroclear Sweden