Data per aktie

Tabellen visar data per aktie för senaste fem åren samt ackumulerade siffror för innevarande år.

  2018 Q3 2017 2016  2015 2014 2013
Periodens resultat, kr 15,21 14,71 19,98 16,82 9,70 9,10
Ordinarie utdelning, kr - 3,50
3,30 3,10
2,90 2,75
Utdelningsandel (ordinarie), % - 82
81 81 77 74
Eget kapital, kr 134,86 123,15 111,74 94,86 80,94 73,99
Fastigheternas verkliga värde, kr 206,98 192,62 177,04 153,92 134,86 125,42
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 3,17 4,84 4,99 4,69 4,27 4,61
Periodens kassaflöde, kr 4,01 -3,49 3,25 -0,15 -0,15 0,03
Aktuellt substansvärde, kr 164,00 152,00 138,00 118,00 100,00 92,00
Börskurs serie A vid periodens slut, kr 135,20  131,40 143,90 119,90 101,60 86,15
P/E-tal,ggr - 8,9 7,2 7,1 10,5 9,5
Börskurs A/eget kapital, % 100,3  106,7 128,8 126,4 125,5 116,4
Direktavkastning (ordinarie), % - 2,7
2,3 2,6 2,9 3,2