Data per aktie

Tabellen visar data per aktie för senaste fem åren samt ackumulerade siffror för innevarande år.

  2017 Q3 2016  2015 2014 2013 2012
Periodens resultat, kr 10,33 19,98 16,82 9,70 9,10 9,40
Ordinarie utdelning, kr - 3,30 3,10
2,90 2,75 2,60
Utdelningsandel (ordinarie), % - 81 81 77 74 82
Eget kapital, kr  118,77 111,74 94,86 80,94 73,99 67,49
Fastigheternas verkliga värde, kr  188,31 177,04 153,92 134,86 125,42 111,79
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr  3,59 4,99 4,69 4,27 4,61 2,51
Periodens kassaflöde, kr  -2,86 3,25 -0,15 -0,15 0,03 0,73
Substansvärde, kr (EPRA NNNAV)  147,00 138,00 118,00 100,00 92,00 84,00
Börskurs serie A vid periodens slut, kr  139,00 143,90 119,90 101,60 86,15 81,95
P/E-tal,ggr  - 7,2 7,1 10,5 9,5 8,7
Börskurs A/eget kapital, %  117,0 128,8 126,4 125,5 116,4 121,4
Direktavkastning (ordinarie), %  - 2,3 2,6 2,9 3,2 3,2