Börsvärde

Vid utgången av 2017 uppgick det totala börsvärdet för Hufvudstaden till 29 218 mnkr. Nedan visas en jämförelse mellan de tio största renodlade börsnoterade fastighetsbolagen.

Företag Börsvärde, mnkr
Castellum 37 811
Balder 37 028
Hufvudstaden 29 218
Fabege 28 877
Wallenstam 23 315
Hemfosa 19 319
Sagax 18 178
Atrium Ljungberg 16 837
Wihlborgs 15 087
Klövern 14 922

 

Källa: NASDAQ Stockholm