Återköp av aktier

Sedan årsstämman 2003 har styrelsen haft stämmans mandat om att återköpa högst 10 procent av samtliga aktier. Mandatet förnyades vid årsstämman 2018. Totalt innehav av egna aktier per den 31 december 2017 uppgick till 5 006 000 A-aktier, motsvarande 2,4 procent av samtliga emitterade aktier.

Återköp av aktier per 31 december 2017, miljoner aktier

  Totalt antal aktier Eget innehav Övriga ägare
Per 1 januari 2017 211,3 5,0 206,3
Återköpta aktier - - -
Per 31 december 2017 211,3 5,0 206,3