Resultaträkning per kvartal - koncernen

Mnkr Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Nettoomsättning
Fastighetsförvaltning 435,5 429,8 429,3 444,4 431,7
Parkeringsverksamhet 20,4 22,7 22,8 23,9 19,6
455,9 452,5 452,1 468,3 451,3
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -7,0 -7,4 -4,6 -7,7 -6,1
Drift och administration -60,3 -62,0 -66,8 -76,7 -58,8
Tomträttsavgälder -5,7 -6,0 -5,4 -5,5 -5,4
Fastighetsskatt -41,9 -41,8 -41,8 -40,1 -48,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -114,9 -117,2 -118,6 -130,0 -118,5
Parkeringsverksamhet, kostnader -12,5 -13,0 -12,6 -12,5 -12,4
Verksamhetens kostnader -127,4 -130,2 -131,2 -142,5 -130,9
Bruttoresultat 328,5 322,3 320,9 325,8 320,4
– varav Fastighetsförvaltning 320,6 312,6 310,7 314,4 313,2
– varav Parkeringsverksamhet 7,9 9,7 10,2 11,4 7,2
Central administration -9,4 -9,5 -9,5 -15,2 -9,3
Rörelseresultat före värdeförändringar 319,1 312,8 311,4 310,6 311,1
Värdeförändringar
Förvaltningsfastigheter 360,3 1 195,9 321,7 1 709,5 868,2
Räntederivat 15,8 14,7 17,9 20,9 18,4
Rörelseresultat 695,2 1 523,4 651,0 2 041,0 1 197,7
Finansiella intäkter och kostnader -35,0 -34,8 -34,4 -33,9 -35,0
Resultat före skatt 660,2 1 488,6 616,6 2 007,1 1 162,7
Skatt -153,4 -335,8 -144,5 -442,0 -256,1
Resultat efter skatt 506,8 1 152,8 472,1 1 565,1 906,6
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 506,8 1 152,8 472,1 1 565,1 906,6