Nyckeltal per kvartal - koncernen

KONCERNEN Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Nettoomsättning, mnkr 480 456 453 452 468
Avkastning på eget kapital, % 12,9 9,9 8,6 4,7 19,4
Avkastning på eget kapital justerad, % 4,0 3,6 3,5 3,6 4,0
Soliditet, % 63 62 62 60 61
Substansvärde per aktie, kr (EPRA NNNAV) 152,00 147,00 144,00 138,00 138,00
Resultat per aktie, kr 4,38 2,46 5,59 2,29 7,59
Eget kapital per aktie, kr 123,15 118,77 116,31 110,73 111,74
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,25 0,77 1,41 1,42 0,86