Nyckeltal per kvartal - koncernen

Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Nettoomsättning, mnkr 456 453 452 468 451
Avkastning på eget kapital, % 9,9 8,6 4,7 19,4 13,5
Avkastning på eget kapital justerad, % 3,6 3,5 3,6 4,0 4,2
Soliditet, % 62 62 60 61 61
Substansvärde per aktie, kr (EPRA NNNAV) 147,00 144,00 138,00 138,00 129,00
Resultat per aktie, kr 2,46 5,59 2,29 7,59 4,40
Eget kapital per aktie, kr 118,77 116,31 110,73 111,74 104,15
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 0,77 1,41 1,42 0,86 1,26