Göteborg

På Hufvudstadens delmarknad i Göteborg äger Hufvudstaden sammanlagt 5 fastigheter. Precis som i Stockholm omfattar beståndet både högkvalitativa och moderna kontors- och butikslokaler belägna i stadens mest centrala delar.

Kommersiella fastighetsägare i Göteborg CBD

Totalt i Göteborgsområdet finns det cirka 3,3 miljoner kvm kontorsyta, där ungefär 0,9 miljoner kvm av ytan är lokaliserad till Göteborg CBD. Hufvudstaden är den tredje största kommersiella fastighetsägaren i Göteborg CBD med en uthyrningsbar yta för samtliga lokalslag om 105 000 kvm.

 

Största fastighetsägare i Göteborg CBD
  Uthyrbar area, kvm
Vasakronan 282 000
Wallenstam 204 000
Balder 107 000
Hufvudstaden 105 000
Bygg-Göta Göteborg 83 000
SEB Trygg Liv 82 000

Källa: Leimdörfer

 

Karta över kommersiella fastighetsägare i Göteborg CBD

Karta centrala Göteborg.